Experiment

Det finns ett experiment som gäller hur man identifierar ansiktsuttryck i bilder av ögonregionen:
Ögontestet

Ett annat experiment gäller identifiering av ansiktsuttryck mer generellt:
VSB-testet

Comments