Föreläsningar‎ > ‎B-kursen Hansen‎ > ‎

frågor

Instuderingsfrågor

 

Emotion

 • Hur vet man att amygdala är betydelsefull för emotioner? Ange några typer av belägg.
 • Ange några sjukdomsdiagnoser som kan kännetecknas av överaktivitet i amygdala.
 • Ange några karakteristika för rädslobetinging.
 • Ge några exempel på läkemedel som dämpar aktiviteten i limbiska systemet (och därmed verkar ångestdämpande).
 • Ge exempel på kroppsliga yttringar av ångest och stress som förmedlas av det autonoma nervsystemet.
 • Ge argument för uppfattningen att det finns ett antal grundläggande, nedärvda och universella emotioner
 • Ge exempel på att höger hemisfär har en särskild betydelse för emotioner.
 • Vilken typ av beteenden uppträder som resultat av skador i ventromediala prefrontalcortex?
 • Ange några kännetecken för psykopati.

 

Minne

 • Beskriv vad man lära av fallet H M
 • Ange två typer av deklarativa långtidsminnen
 • Ange några minnesproblem som kan uppstå efter prefrontala skador
 • Vilken typ av minnen drabbas inte av hippocampusskador?
 • Ange några typer av icke-deklarativa långtidsminnen och de hjärnområden som de är beroende av
 • Beskriv några skillnader mellan deklarativa och icke-deklarativa minnessystem
 • Ge exempel på genetiskt förberedd inlärning

 

Språk

 • Ge argument för uppfattningen att människans språkförmåga är medfödd.
 • Ange några områden i hjärnan som är viktiga för språkförmågan
 • Karakterisera afasi som beror på skador i Wernickes area.
 • Karakterisera afasi som beror på skador i Brocas area
 • Vad kännetecknar semantisk demens?
 • Ange några tänkbara orsaker till dyslexi

 

Psykiska sjukdomar

 • Ange några karakteristiska symptom för schizofreni
 • Vilka hjärnförändringar har iakttagits vid schizofreni?
 • Vilka två signalsubstanser har framför allt föreslagits spela en roll i schizofreni?
 • Ange några karakteristiska symptom för depression.
 • Vilken sjukdom har förknippats med kreativitet?
 • Vilka områden med abnorm aktivitet har iakttagits vid depression?
 • Hur fungerar de vanligaste antidepressiva läkemedlen?
Comments