Metoder

Event-related potentials (ERP)

Allmän metodöversikt - vad är typiskt för (kognitiv) psykologi?

Reaktionstid (RT)

Implicit Association Test (IAT)

Signal Detection Theory

Receiver Operating Characteristics (ROC)

Face processing

Modellbyggen


Subpages (3): allmaen_metod kalkylator RT