Projekt


Showing 5 items
BeskrivningDeltagareSe vidareSkrifterUppsatser/experiment
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
BeskrivningDeltagareSe vidareSkrifterUppsatser/experiment
Ansiktsminne och etnicitet  Ansiktsminne  Matilda Persson D-uppsats. Dafina Bitiqi C-uppsats 
Autism och kriminell medvetenhet Mona Holmqvist, Maria Råstam, GS, Måns Holgersson    
Implicita attityder GS, Montathar Faraon Implicit  Montathar Faraon, Camilla Berget 
Interaktioner mellan semantiskt och episodisk minne GS, Johan Hellman, Mikael Johansson Namnprojektet Stenberg et al (2008), Stenberg et al (2009) Johan Hellman C- och D-uppsatser, Eila Mikati C-uppsats 
Minne för dofter Mats Dahl, Johan Hellman, GS Luktminne  Katarina Jönsson, D-uppsats 
Showing 5 items
Comments